Autor: administrator

Bežné opravy vozidiel

2. mája 2020 Od administrator

Bežné opravy vozidiel V tomto článku venujeme pozornosť našim motoristom v súvislosti s bežnými, často sa opakujúcimi poruchami vozidiel. Závady na vašom vozidle nie sú […]

Duálne vzdelávanie

15. septembra 2019 Od administrator

Naša prevádzka sa stala v roku 2019 ako prvá v Hlohovci výhradným držiteľom osvedčenia spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v študijnom odbore: […]