Profil spoločnosti

      …ako sme začínali?

                            touto myšlienkou…

 

 

 

 

Vznikli sme na základe myšlienky využiť nadobudnuté skúsenosti v prospech seba. Presne tak ako každý, kto podniká v našej krajine.

Naša spoločnosť, vznikla v roku 2013, ako samostatný podnikateľský subjekt zaoberajúci sa podnikaním v oblasti obchodu, predaja tovarov a poskytovaní služieb.

 

Súčasným hlavným predmetom činnosti podnikania je v poskytovaní služieb motoristom a teda zároveň servisovaniu motorových vozidiel.

Za týmto účelom bola zriadená prevádzka autoservisu pod názvom AUTOMIKOS, ktorá v súčasnosti poskytuje širokú škálu komplexných služieb pre automobily.

 

Pridaj komentár